За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Международен архитектурен конкурс ще търси най-добрия проект за сграда на Карин дом във Варна

19 ноември 2019

На 19-ти ноември от 10:30ч в Община Варна, Фондация Карин дом обяви официално отварянето на международен архитектурен конкурс за идеен проект на нова сграда на Карин дом. В срещата се включиха представители на Община Варна – д-р Лидия Маринова и главният архитект на Варна- Виктор Бузев. От страна на Карин дом участваха: Мая Донева (изпълнителен директор), Веселина Василева (координатор на проекта), адвокат Цвета Стоева и архитект Явор Панев (консултанти по организацията на конкурса), както и представител на журито – арх. Мартин Христов (заместник-председател на КАБ).

Това е един от малкото архитектурни конкурси в България със социална насоченост

и една прекрасна възможност за архитектурната общност. 

Конкурсът цели да намери най-вдъхновения, иновативен в същото време функционален и устойчив проект за нова сграда на Карин дом, която да бъде модел за услуги за деца със специални нужди и техните семейства и да включва обучителен център. Парцелът е с площ 2450 м2, разположен в разширената централна част на Варна между улиците “Дойран” и “Кирил Шиваров”.

С новата сграда и прилежащото дворно пространство Карин дом цели:
• да създаде среда за ранно детско развитие, която да подкрепя деца и семейства;
• да предостави комплексни услуги за деца със специални нужди и техните семейства, които да развиват потенциала на децата и подпомагат тяхното успешно приобщаване в детска градина, училище и общество;
• да създаде пространство за учене за деца, родители, студенти и специалисти, като споделя своите добри практики;
• да е център за обмен на знания и изследователска дейност с университети и доставчици на услуги от страната и чужбина;
• да е място за събития и кампании, които да носят духа на добротворчество и толерантност.

Повече информация за конкурса за проектиране на новата сграда на Карин дом вижте на специално създадената за целта страница ТУК Краен срок за получаване на проектите 19 февруари 2020.

ПЪРВА НАГРАДА
5 000 евро+ договор + публикации

Класираният на първо място участник ще бъде поканен да сключи договор за изработване на технически и работен инвестиционен проект и авторски надзор за изграждане на нова сграда с възнаграждение в размер 100 000 евро.

ВТОРА НАГРАДА                         ТРЕТА НАГРАДА

   3 000 евро+ публикации                    2 000 евро+ публикации

В конкурса могат да участват български и чуждестранни лица или техни обединения с архитектурна проектантска правоспособност в съответната държава на регистрация. 

Конкурсът се реализира в партньорство с Камарата на архитектите и Съюза на архитектите в България. Целият проект е възможен благодарение на Община Варна, която предостави парцел, и на датските Фондации Велукс, които финансират строителството на новата сграда.

За Фондациите VELUX

Фондациите VELUX се състоят от двете благотворителни фондации VILLUM FONDEN и VELUX FONDEN. Сред нашите грантове са научни, екологични, социални и културни цели в Дания и в международен план. През 2018 г. двете фондации дадоха съвместни безвъзмездни средства в размер на приблизително 168 милиона евро. Двете фондации са създадени от дипломирания инженер Villum Kann Rasmussen – основател на VELUX и други компании от VKR Group, чиято мисия е да внесат дневна светлина, чист въздух и по-добра среда в ежедневния живот на хората.

 

Снимка: „Труд“

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни