За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Интересите на детето – във фокуса на всички институции

3 август 2013

На 26 и 27 юли  Фондация „Карин Дом“  организира работна среща на тема: „Ранна интервенция на деца с увреждания в България: алтернатива на институционалната грижа за деца от 0-3г.“

Във форума взеха участие представители на Домовете за медико-социални грижи за деца и общините: София, Перник, Кърджали, Пазарджик, Габрово, Търговище, Монтана, Русе и Варна, на които предстои разкриване на Центрове за ранна интервенция. Участниците проявиха интерес към методите и подходите на работа, които Карин дом използва при работата с деца със специални нужди и техните семейства. Те се запознаха с различните аспекти при предоставянето на услуги по ранна интервенция, като организация и принципи на работата, екипи и оценка на услугата. 

В дискусията, която последва след презентациите, представителите на общините и домовете за деца  изказаха своето мнение относно предизвикателствата на процеса Деинституционализация и разкриването на центрове по ранна интервенция. Те споделиха трудностите, през които са преминали и желанието да получат по-добра и пълна методологична и консултативна подкрепа при разкриването на новите услуги. Общо изразено мнение беше, че „организацията на цялостната дейност е предизвикателство, заедно с намирането и обучението на човешкия ресурс“.

Участниците в срещата изразиха своето убеждение, че семейно ориентираният подход и мобилния характер на услугата, които успешно се прилагат от специалистите на Карин Дом, ще могат да се реализират и в планираните центрове по ранна интервенция. Същевременно, те наблегнаха на необходимостта от много добра координация между Министерство на здравеопазването и Министерство на труда и социалната политика, от информационни кампании, които да променят нагласите в обществото към приемане на децата с увреждания, както и от „предоставяне на възможности за специалистите да видят работещи практики“. Измерването на удовлетвореността сред семействата и оценката на услугата се оказаха също сред темите, за които представители на общини и домове за деца имаха нужда от още информация и указания.

Въпреки споделените притеснения, всички присъстващи на срещата останаха ентусиaзирани и заявиха желание за сътрудничество при прилагане на добрите практики, които се използват във Фондация „Карин Дом“.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни