» Интересите на детето – във фокуса на всички институции
За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Интересите на детето – във фокуса на всички институции

2 август 2013

На 26 и 27 юли  Фондация „Карин Дом“  организира работна среща на тема: “Ранна интервенция на деца с увреждания в България: алтернатива на институционалната грижа за деца от 0-3г.“

Във форума взеха участие представители на Домовете за медико-социални грижи за деца и общините: София, Перник, Кърджали, Пазарджик, Габрово, Търговище, Монтана, Русе и Варна, на които предстои разкриване на Центрове за ранна интервенция. Участниците проявиха интерес към методите и подходите на работа, които Карин дом използва при работата с деца със специални нужди и техните семейства. Те се запознаха с различните аспекти при предоставянето на услуги по ранна интервенция, като организация и принципи на работата, екипи и оценка на услугата. 

В дискусията, която последва след презентациите, представителите на общините и домовете за деца  изказаха своето мнение относно предизвикателствата на процеса Деинституционализация и разкриването на центрове по ранна интервенция. Те споделиха трудностите, през които са преминали и желанието да получат по-добра и пълна методологична и консултативна подкрепа при разкриването на новите услуги. Общо изразено мнение беше, че „организацията на цялостната дейност е предизвикателство, заедно с намирането и обучението на човешкия ресурс“.

Участниците в срещата изразиха своето убеждение, че семейно ориентираният подход и мобилния характер на услугата, които успешно се прилагат от специалистите на Карин Дом, ще могат да се реализират и в планираните центрове по ранна интервенция. Същевременно, те наблегнаха на необходимостта от много добра координация между Министерство на здравеопазването и Министерство на труда и социалната политика, от информационни кампании, които да променят нагласите в обществото към приемане на децата с увреждания, както и от „предоставяне на възможности за специалистите да видят работещи практики“. Измерването на удовлетвореността сред семействата и оценката на услугата се оказаха също сред темите, за които представители на общини и домове за деца имаха нужда от още информация и указания.

Въпреки споделените притеснения, всички присъстващи на срещата останаха ентусиaзирани и заявиха желание за сътрудничество при прилагане на добрите практики, които се използват във Фондация „Карин Дом“.

Международен архитектурен конкурс за нова сграда на Карин дом


Learn more

Подкрепи терапията на децата в Карин дом


Donate Now