За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Карин дом обучава 9 семейства по проект „Въвеждане на иновативен метод за учене в ежедневието – пример за успешно родителство“

11 октомври 2019

От месец юни Карин дом стартира проекта „Въвеждане на иновативен метод за учене в ежедневието – пример за успешно родителство“, финансиран от Община Варна. Основната цел на проекта е да подкрепи родители и близки на деца от 2-4 години, да оцени напредъка на децата в следствие използваните стратегии, които подкрепят подобряването на комуникативните умения, поведение и умения за справяне в ежедневието.

В рамките на 4 месеца родителите заедно със своите деца разглеждат 11 теми с различни стратегии и подходи, за да стимулират развитието на детето си,  да разбират по-добре потребностите му и да бъдат негов учител. 

През обученията в проекта преминават девет семейства. Те се учат на различни стратегии, които да им дадат възможност да се справят с предизвикателствата, които срещат в ежедневието със своите деца. В забавни дейности и игри, заедно със специалист логопед, родителите упражняват новите умения на децата. Специалистът проследява напредъка и на децата и на родителите посредством видеа. Семейно-ориентираните интервенции са наложени като практиките с най –високи резултати в развитието на децата, както и в развитието на родителските умения. Именно те се прилагат и в настоящите дейности със семействата. Подобна подобрена и съобразена с нашите условия методика за пръв път се използва в България и се изследва нейната ефективност именно в рамките на настоящия проект.

Децата посещават групата 2 пъти седмично по 2 часа заедно със своите родители, които имат възможност да упражняват научените стратегии, както по време на групата, така в отделни обучения, по време на домашни визити и в рутинните моменти от ежедневието си. Честотата на повторенията са определящи за резултатите.

Прилагането на методиката цели да насърчи успешното родителство и иновация в методите за учене в ежедневието. Чрез проекта се предоставя устойчива подкрепа на родители за развиване на уменията им да наблюдават, анализират и обучават своите деца.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни