За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Посрещнахме колеги от Исландия по проект за приобщаващо образование

31 май 2022

След повече от година отлагане, за екипа ни беше удоволствие да посрещне в Карин дом специалисти от Консултативен и диагностичен център в Исландия, с който повече от 2 години си партнираме успешно в реализирането на един важен за приобщаващото образование проект „Трансфер на практики за подобряване подкрепата за деца със специални нужди и техните семейства за приобщаващо образование“, финансиран от Фонд Активни граждани-България. В периода 16-19.05.2022 успяхме да посетим услуги за деца от 0 до 18 г, както и такива за младежи и възрастни със специални потребности с цел да покажем услуги, които обхващат всички възрасти на живота.

Проектът има за цел чрез обмен на знания и експертиза с Исландия да разработим методи и насоки за подпомагане на гражданските организации и доставчици на социални услуги в България, да овластим родители и други активисти за по-доброто разбиране на състоянието на детето и подпомагане неговото развитие и пилотиране на услугата, което да създаде възможност за ранно насочване и подкрепа на деца със специални нужди.

Консултативен и диагностичен център в Исландия е държавна институция, която предоставя услуги за деца и юноши от раждането до 18 годишна възраст, както и подкрепа за техните семейства.
В резултат на една изключително успешна визита на наши специалисти в Исландия през 2020, успяхме да привнесем добри практики и подходи за работа, на база на които не само да разработим методи и подходи за работа, но и да ги приложим в практиката чрез директни услуги за деца на възраст 3-8 години и техните семейства. Визитата на исландските партньори в България е посещение, което е дълго планирано и имаше за цел да съпостави двете системи за приобщаващо образование и да се види на практика как се работи, какви са предизвикателствата, какъв напредък сме постигнали, как работим с институции и други представители на образователната и социална система в България и да споделим за практики, които биха били полезни и в работата на исландските ни партньори.

Гостуваха ни 4 представители: Brynja Jónsdóttir – логопед в центъра, Helga Kristinsdóttir – психолог в центъра, Aðalheiður Una Narfadóttir – специален педагог в центъра и Emilía Guðmundsdóttir – родител на дете със специални потребности и психолог в центъра. В периода 16-19.05.2022 успяхме да посетим услуги за деца от 0 до 18 г, както и услуги за младежи и възрастни със специални потребности с цел да покажем услуги, които обхващат всички възрасти на живота.

Започнахме с посещение в Карин дом, за да покажем терапевтичните зали и услугите, които предлагаме. Специалистите от Исландия наблюдаваха индивидуална сесия с 2-ма специалиста, както и групова сесия с повече деца и специалисти. Хелга, психолог в центъра в Исландия, заедно с екип специалисти от център Ранна интервенция – психолог и логопед от Карин дом, направиха домашна визита в семейство на дете, с което специалистите ни работят. Целта беше да покажем реално какво правим, по какъв начин работим и как подкрепяме децата и семействата чрез различни услуги. След това седнахме в зелената градина на Карин дом за обяд по традиционни рецепти, след което проведохме обща екипна среща, на която срещнахме екипа от Диагностичен и консултативен център в Исландия с целия екип специалисти на Карин дом.

На срещата бяха поканени също така двама родители на деца със специални потребности, както и проф. д-р Ружа Панчева като представител на здравния сектор. За ефективно приобщаващо образование е важно всички заинтересовани страни и представители на различни сектори да говорят открито и да изграждат партньорства помежду си. Именно и поради тази причина проведохме отворена, неформална дискусия, по време на която специалисти и родители дискутираха приликите, различията и предизвикателствата в образователните системи. Преводач помогна дискусията да протече плавно и максимално конструктивно.

На следващият ден бяхме гости на СОУ „Неофит Бозвели“, гр. Варна, където се срещнахме с директора г-жа Игнатова, както и с екипа от специалисти, които работят с деца със специални образователни потребности – ресурсен учител, психолог и логопед. Направихме кратка разходка из специализираните кабинети и обсъдихме начина, по който се работи с деца и родители за приобщаващо образование.

Втората спирка на визитата ни беше специалното училище за ученици с нарушено зрение „Проф. д-р Иван Шишманов“, кв. Аспарухово, гр. Варна, където ни посрещна зам.-директор Валентина Йорданова. Направихме разходка из сградата на училището, като за кратко се включихме в часовете и заниманията, в които бяха ангажирани ученици от различни възрасти и се срещнахме с различни специалисти – психолог, специален педагог, логопед и рехабилитатор. Педагогическият екип се грижи за обучението, възпитанието, рехабилитацията и социализацията на деца и ученици от цялата страна – от подготвителен до ХІІ клас, с цел постигане на тяхната самостоятелност и независимост, за достойна интеграция и реализация в обществото.

За финал на третия ден от визитата, посетихме новата сграда на Карин дом – новият комплекс за социални, образователни и здравни услуги, който ще отвори официално врати през септември тази година и ще предоставя голям набор от висококачествени услуги за деца със специални потребности и техните семейства от Варна и страната. Специалистите от Исландия бяха възхитени от иновативността на сградата, екологичният принцип, на който е изградена и функционалността на помещенията, в които ще се предоставя терапевтична, образователна и здравна подкрепа.

На следващия ден започна с посещение в Център за специална образователна подкрепа-Варна (ЦСОП-Варна) – специализирано заведение за обучение и възпитание на деца със специални образователни потребности, където ни посрещнаха директорът г-жа Светлана Иванова и логопедът Звезделина Атанасова. Поговорихме за функцията на центъра и как специалистите там подкрепят учениците по пътя и прехода им към образователни институции.

Разгледахме различни зали и оборудвани за работа кабинети – зала за физическа активност, зала за ерготерапия и Монтесори стая. В ЦСОП-Варна работят общо 30 специалиста – логопеди, психолози, клиничен психолог, ерготерапевт и педагози, които работят с общо 137 деца с умерена и тежка степен на умствена изостаналост, както и такива с множествени увреждания.

Посетихме и Център за социална рехабилитация и интеграция „Чайка“ (ЦСРИ-Чайка), които празнуваха своя рожден ден и имахме възможността да споделим заедно вълнуващи празнични настроения и емоции. ЦСРИ-Чайка предлага почасови услуги за пълнолетни лица с интелектуални затруднения с капацитет 30 души. В центъра работят двама социални работници, психолог, трудотерапевт и медицинска сестра. ЦСРИ-Чайка предлага алтернативни форми на обучение – индивидуално, според потребностите и възможностите на клиентите и чрез групова работа въз основа на оценка на индивидуалните умения, като се работи в тясна връзка със семействата на потребителите на социалната услуга. В центъра ни посрещна Пламена Койчева – ръководител екип и психолог, която разказа на нашите гости от Исландия повече за работата на центъра и услугите, които предлагат. Сред тях са обучения за младежи с умствени увреждания, логопедична програма за подобряване на комуникативните умения, компютърно обучение, психологична подкрепа и консултиране, социално включване и др.

След посещението в ЦСРИ-Чайка се насочихме към Дневен център „Ривиера“, където се предлага дневна грижа за 35 младежи с интелектуални увреждания. Видяхме как в центъра на практика се осъществява работата по различни програми, като програма “Социални умения”, “Овладяване на домакински умения”, битов труд, арт терапия, музикални занимания. Посетихме музикотерапевтична група, която ни поздрави с песен, която подготвяха за 24 май. Наблюдавахме и педагогическо занимание на тема “Здравословен начин на живот”, в което младежите активно участваха и демонстрираха знанията си.

 

В следобедните часове посетихме Общностен център-Варна, където ръководителят Даниела Биячева и екипът на Общностния център разказа на нас и гостите ни от Исландия за работата си в различни направления в подкрепа на децата в най-ранна възраст от 0 до 7 години. Центърът, финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси” предлага ранна интервенция на уврежданията, индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания, предоставяне на психологическа подкрепа и консултации на бъдещи и настоящи родители за формиране на родителски умения, семейно консултиране, подкрепа и осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията, допълнителна педагогическа подкрепа за повишаване на училищната готовност на децата и равен старт в училище, както и семеен център за деца от 0 до 3 години.

По-късно посетихме и ДГ №5 „Слънчо“, която е една от градините, с които Карин дом работи дългосрочно за изграждане на приобщаваща среда и насърчаване на приобщаващото образование. Директорът г-жа Узунова и колектива на ДГ ни посрещнаха с традиционно българско гостоприемство и почерпка.

Имахме възможност да наблюдаваме открит урок по български език и да се насладим на музикалното изпълнение на децата. Споделихме и опит за ежедневието в детската градина и как се случва приобщаването в България и Исландия. Нашите домакини изненадаха приятно гостите ни с традиционни български подаръци.

В последния ден на визитата на екипа на Консултативен и диагностичен център, посетихме ДГ №23 „Иглика“ в кв. Виница, гр. Варна, където ни зарадваха с емоционално и вълнуващо посрещане. В традиционни носии, деца и педагози ни посрещнаха с фолклорен танц, с питка, мед и сол, както повелява българската традиция. Поздравиха екипа ни с прекрасната българска песен „Една българска роза“, а за гостите ни от Исландия бяха подготвили специална изненада на фона на прекрасна исландска музика.

С директора Марчела Петрова и целият екип на ДГ „Иглика“ работим в ползотворно и успешно партньорство, като се стараем да предоставяме професионална и целенасочена подкрепа на специалистите в детската градина, подпомагайки тяхната работа с деца със специални потребности и техните родители чрез обучения и супервизии. С градината работим и по изграждане на специална образователна среда.

В градината посетихме няколко групи, включително и яслена, представиха ни най-новата стая, която официално откриха през април – сензорна STEM стая, както и разказаха на гостите ни за един от най-успешните си проекти за медиация в детската градина. С директора и екипа от специалисти обменихме опит, знания и идеи по темата за приобщаващото образование и успешни приложими и реалистични практики в тази посока.

Работната програма завърши с посещение в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Варна (РЦПППО-Варна) – държавно обслужващо звено – извънучилищно педагогическо учреждение в системата на образованието, където ни посрещна директора г-жа Марияна Пантелеева. Поговорихме за ролята на ресурсния център в приобщаващото образование и за начините, по които едно дете би могло да се възползва от услугите и подкрепата на специалистите в центъра – това са ресурсни учители, психолози, клинични психолози, логопеди и слухово-речеви рехабилитатор. Всички те работят с над 600 деца и ученици със специални образователни потребности от област Варна, като подпомагат процеса на приобщаващо образование.

Визитите се провежда в изпълнение на проект: Трансфер на практики за подобряване подкрепата за деца със специални нужди и техните семейства за приобщаващо образование, финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на ЕИП 2014-2021.

Цялата отговорност за съдържанието публикуваната информацията се носи от Фондация Карин дом и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни