За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Информационна среща за родители относно възможностите за приобщаващо образование

26 март 2021

На 26-ти март Карин дом организира информационна среща за родители на деца със специални потребности и целеше да запознае родителите с възможностите за постъпване в детска градина и училище, съобразно възможностите на приобщаващата образователна среда у нас.

В онлайн дискусията се включиха представители на образователните институции и родители на деца, които посещават Карин дом на възраст 3-7 години, на които им предстои включване в образователната система (детска градина и училище), представители на общински и държавни институции, директори на училища и детски градини, специалисти, работещи с деца със специални образователни потребности.

Срещата целеше да подпомогне информирания избор на семейството относно бъдещето образованието на тяхното специално дете, но и да подпомогне подобряването на междусекторното сътрудничество и срещнем всички участници в процеса на приобщаващото образование.

Както обещахме по време на срещата, публикуваме и някои полезни линкове: 

Благодарим на всички участници за интереса и активното участие в дискусията!

Срещата се проведе в рамките на проект „Трансфер на практики за подобряване подкрепата за деца със специални нужди и техните семейства за приобщаващо образование“, финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на ЕИП 2014-2021.

Active-citizens-fund-300x105

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни