За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

И аз мога да спортувам

Организираните дейности обхващат подготовка и провеждане на спортни събития – плуване, гимнастически упражнения, спортни игри и екскурзии съвместно с деца от детски градини и училища и техните учители. Спортът създава условия за социално включване и е изключително важен за физическото и психично здраве на децата, особено ако те имат и специални потребности.

Проектът е насочен към създаване на условия за приобщаване на деца със специални потребности чрез организирането на съвместни спортни събития с техни връстници. Децата със специални нужди се включват по-лесно в социалния живот, когато още от ранна възраст имат възможност да общуват с връстниците си. Това общуване е необходимо и на децата без специални потребности, за да могат да изградят положително отношение и приемане на децата със специални потребности.

Период на изпълнение

юни 2012 - Октомври 2012

Финансира се от

Община Варна, в рамките на програма “Социално включване на хора в неравностойно положение, чрез насърчаване инициативи на неправителствени организации от oбщина Варна”