За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Хранене и преглъщане в педиатрията

20 март 2012

На 19 март от 14ч. в Младежки дом „Орбита” се проведе семинар на тема: “Хранене и преглъщане в педиатрията – как да подхождаме?”

Лектор бе Д-р Гилсън Капилуто – доцент от Университета на Кентъки, отдел по комуникационни науки и нарушения. Д-р Капилуто има богат преподавателски опит в областта на детското хранене и гълтане. Тя е сертифициран специалист по функционална терапия на пациенти със заболявания на ЦНС (NDT), както и по приложение на Скалата за неонатална орално-моторна оценка.

Презентацията представи нови данни за клиничната преценка на дисфагията при деца и проблеми в храненето. Участниците се запознаха с предизвикателствата пред преценката и терапевтичния подход при дисфагията у деца в рамките на Международната класификация на функционирането, уврежданията и здравето (ICF). Представена беше актуална информация за честотата на нарушенията в храненето и гълтането заедно с резултати от скорошно изследване на деца, получаващи хранителна терапия, като услуга в общността. Семинарът се фокусира основно върху доказателствата за ефекта от подхода при терапия на храненето и преглъщането при двигателни и сензорни хранителни нарушения. 

Семинарът беше организиран от Фондация „Карин дом” с любезното съдействие на Корпус на мира на САЩ в България

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни