За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Психолозите на Карин дом преминаха обучение за прилагане на САВ – Клинична оценка на поведението

22 март 2023

Психолозите на Карин дом преминаха двудневно сертифицирано обучение за прилагане на САВ – Клинична оценка на поведението. Обучението се проведе от Фондация „Хестия“, които притежават правата за обучение, прилагане и разпространение на инструмента в България. Вече можем да се похвалим, че нашите психолози: Елена Горчева, Стефка Цветанова, Виргиния Василева, Евгения Мишева, Кристина Христова, Натали Георгиева, Димана Митева са преминали обучението.

Наш лектор беше Петя Атанасова – психолог с дългогодишен опит в работа с деца с различни затруднения и участвала в стандартизацията на много психометрични инструменти. Лекторът сподели с нас ценен опит за прилагането на САВ и съпоставянето на резултатите от него с други диагностични инструменти.

Малко информация за самия инструмент:

САВ е инструмент за клиничната оценка, диференциална диагноза и поведенчески скрининг на деца и юноши. Приложим е за деца между 2 и 18 г. 11 мес. Той е теоретично базиран на диагностичните критерии от DSM-IV и Закона за образование на хора с увреждания (IDEA).

Интересното е, че дава възможност за оценка от различни възрастни, прекарващи време с детето – както от родителите и грижещите се за него, така и от учителите от детската градина или училище. САВ е фокусиран не само върху клиничните проблеми на детето/юношата, но и върху техните силни страни. Така на база на получените резултати специалистите имат възможност да изготвят индивидуален план за развитие и обучение, да планират ефективна терапия и да оценят нейния ефект.

Тази оценка на поведението би допринесла за по-доброто разбиране на специфични поведенчески прояви на децата, планиране на подходяща терапия или насочване към по-задълбочена диагностика при нужда. Може да се използва и за проследяване на прогреса и ефекта от приложената терапия.

Благодарим за възможността да се включим в това обучение на дарителя, припознал важността екипът ни да продължава да се обучава и развива!

Благодарим на „Сениомед Варна“ ЕООД с управител Искра Брау Гарсия!

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни