За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Групи за игра за децата и семействата в програма Ранна интервенция на Карин дом

6 февруари 2015

Вече 4-та година Фондация Карин дом развива „Групи за игра“ като допълнителна услуга към Програма Ранна интервенция. Семейството, като най-важната част от живота на детето е поставено в центъра на услугата, признават се и се развиват неговите силни страни и способности.

Всички ние като родители знаем, че децата обичат да играят и поради тази причина им купуваме все повече и повече играчки. Често обаче, не се замисляме, че децата ни не знаят как да играят с тези играчки. За децата от най-ранна възраст играта е доминираща дейност, която спомага за умственото им развитие и изграждането на личността като цяло. Съвместната игра на родителя с неговото дете се превръща в първото средство за общуване. Детето ни имитира, създава с нас хармонични и емоционални отношения. В съвместната игра нашето дете получава сигурност и увереност в себе си. Родителският ни авторитет, като знаещи и можещи, расте в очите на детето, като с това расте и привързаността и обичта му към семейството като цяло.

Групите за игра целят:

  • Разширяване на социалните контакти на родителите и децата
  • Развитие на навици за взаимодействие на възрастните и децата
  • Да помогне на родителите да обучават детето на необходимите интелектуални, двигателни, речеви, социални навици и умения за самообслужване.

Ако искате да научите повече за нашата програма Ранна интервенция, посетете раздел Услуги за деца и семейства ТУК

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни