За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Детска градина „Горска приказка“ в кв. Аспарухово е част от проекта на Карин дом „Място за всяко дете“

14 октомври 2021

„Място за всяко дете“ е проект, чрез който Карин дом се стреми да окаже дългосрочна и задълбочена подкрепа на екипите на 5 детски градини за приобщаващо образование на практика.

Чрез проекта се стремим към промяна на негативни нагласи и ефективното включване на децата със специални потребности чрез споделяне на опит, практически насоки и адаптиране на средата.

Първата среща на екипа на Карин дом: Цветослава Кисьова (логопед), Стефка Цветанова (психолог) и Венета Милева (координатор) с ДГ ”Горска приказка” беше още в разгара на лятото, на която представихме проекта на директора на детската градина – г-жа Албена Дочева. Получихме нейната подкрепа, доверие и желание за съвместна работа, поставихме едно добро начало за бъдещото ни партньорство в името на общата цел.

От 2019 г. в ДГ 46 „Горска приказка“ се извършва обучение на деца със специални потребности и множество увреждания в новоразкрита специална група. Към момента групата посещават деца от аутистичен спектър,  с епилепсия, трихофагия и др.

Запознахме се с предизвикателства в работата на колегите – недостиг на асистенти в помощ на учителя и спецификите на архитектурната среда (детската градина се помещава в сградата на известния в миналото фабрикант Асен Николов).

Детското заведение разполага с мотивиран, квалифициран и подкрепящ социалното включване екип, активни родители и прекрасна зона за игра на открито – детски площадки, съоръжения и образователна градина. Колегите споделиха за своето желание да оборудват мек кът, както и сензорна зала и получат допълнителна подкрепа за работата в такава среда .

По инициатива на директора, екипът на детската градина вече е преминал обучения на Карин дом в различни направления. Обучението и дискусията, които проведохме по проекта бяха на тема: „Изграждане на подкрепяща и приобщаваща среда в ДГ“, в което колегите се включиха активно, обсъдихме идеи, предложения и конкретни казуси.

Благодарим за доверието в нашия екип!

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни