За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Експресбанк – „Подкрепи семейство” за ранно детско развитие

Сътрудничеството между Societe Generale Експресбанк и Карин дом започва през 2007 г., а проектът “Подкрепи семейство” стартира през 2011 г. Благодарение на тази съвместна програма се предоставя възможност за терапевтични услуги и обучение на семейства с деца със специални нужди. Родителите получават насоки и придобиват по-голяма увереност как да стимулират развитието на своите деца, като се фокусират върху техните силни страни. Чрез общи усилия от страна на двете организации, децата получават навременна подкрепа, с която имат по-добри възможности за социализация по време на своето ранно развитие.

Програмата „Подкрепи семейство“ е една изключителна услуга за семейства с малки деца от цяла България.

Съществуващите услуги за деца със специални потребности и техните семейства са в рамките на определена област или община и често за по-големи деца. А програмата дава възможност на семействата да се възползват от услугите и опита на Карин дом, без ограничения за района, в който живеят, състоянието на техните деца, финансово положение или социален статус.

От стартирането на проекта “Подкрепи семейство” през 2011 г., до края на 2016-а година проектът на Карин дом и Societe Generale Експресбанк подкрепи повече от 157 деца със специални потребности в България.

Сериозно предимство на програмата е работата с родителите – те да получат консултация, насоки и съвети за това как да се грижат правилно за своето дете съобразно неговото състояние, как да задоволяват най-правилно неговите потребности, как да го насърчават, как да намират и развиват неговите силни страни.

Карин Дом и Societe Generale Експресбанк бяха отличени с първо място за най-добър проект за 2016 година на ежегодния конкурс на Фондация Лале „Проект на годината“

Това е поредната награда за съвместния проект на двете организации, което е обществено признание за социалната значимост на това партньорство за семействата в България.

През годините Карин дом получава финансова подкрепа не само от банката, но и от нейните служители, които се включват с лични дарения и организират вътрешни кампании за допълнително събиране на средства. Ежегодно в офисите на банката се организират благотворителни коледни и мартенски базари, в които служителите активно участват. Събраните средства от базарите подпомагат терапията на децата и обучителната дейност на Карин дом.

Период на изпълнение

Декември 2016

Финансира се от

Societe Generale Експресбанк

Лице за контакт

Венета Милева
vmileva@karindom.org
телефон: +359 52 302 518