За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Европа в действие 2011

16 май 2011

Двама родители на деца, които посещават Център Карин Дом участваха в годишната конференция  „Европа в действие“, на тема „Участие на семейството за приобщаване на хората с интелектуални затруднения в обществото“, която се проведе в Ларнака, Кипър на 12-14 май 2011 г.

Конференцията представи социалното включване на хора с интелектуални увреждания и събра представители на държавни институции и неправителствени организации, родители и хора с увреждания.

Деница Георгиева и Светлин Владимиров, родителите, които представиха Карин Дом на конференцията споделиха, че най-интересни за тях са били темите: Родителски групи за подкрепа или ранна интервенция; Включващо образование и планиране на живота; Мобилизиране на членовете на семейството като активисти в дискусиите по политиките за хора с увреждания. Те се върнаха впечатлени и от презентациите на хора със специални нужди, демонстрирали много добър опит в застъпничеството.

По време на конференцията един от родителите, г-н Светлин Владимиров представи дейностите на Карин Дом и Програмата за Ранна Интервенция.

Специален акцент на конференцията беше представянето на метода на личното планиране на бъдещето. Този метод може да осигури планиране на дейностите за хора с умствени увреждания. Международни експерти представиха метода и възможностите за по-задълбочена дискусия в работни групи.

В края на конференцията всички делегати получиха Сертификат за участие.

Карин Дом изказва своята благодарност на за финансовата подкрепа на Mental Health Initiative of Open Society Institute, Будапеща, при изпращането на родителите от Центъра на Конференцията в Кипър.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни