За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

„Място за всяко дете“-амбициозен проект на Карин дом в подкрепа приобщаването на специалните децата в детската градина

23 април 2021

Завършваме седмицата с чудесен старт на партньорството ни с  ДГ 38 “ Маргаритка“ Варна по проект „Място за всяко дете“ – част от инициативите на Карин дом, които са възможни благодарение на Фондация „Кахане“.

„Място за всяко дете“ е амбициозен и дългосрочен проект, който цели да предостави дългосрочно обучение и супервизии на специалисти от 5 детски градини във Варна. 

Параскева Люцканова, директор на ДГ „Маргаритка“ и Борислава Черкезова, директор „Партньорства и обучения“ в Карин дом.

Чрез проекта Карин дом ще може да подкрепи над 400 деца в общообразователни градини чрез обучения на 80 специалисти, работещи с тях в следващите 5 години и да гарантира, че всяко дете със специални нужди получава необходимата индивидуална подкрепа.

Предвидените дейности по проекта са в посока гарантиране на място и индивидуална подкрепа на всяко дете със специални нужди. Вдъхновени сме от индивидуалния подход, с който екипът на ДГ 38 “ Маргаритка“ и техния директор г-жа Параскева Люцканова, подкрепят всяко дете и семейство. Благодарим на екипа на детската градина и нейният директор, че прегърнаха идеята и не спират да търсят нови креативни подходи за работа с децата и адаптиране на средата в детското заведение!

ДГ „Маргаритка“ е първата, която се включва в проекта, другите ни партньори в мисията са: ДГ 5 „Слънчо“, ДГ 8 „Христо Ботев“, ДГ 46 „Горска приказка“- Аспарухово, ДГ 23″ Иглика“ – Виница.

„Място за всяко дете“ е проект, чрез който искаме да подкрепим професионалистите в сферата, така че те   уверено да обучават и мотивират всяко дете.

25 години след своето създаване Карин дом е организация с водеща роля в предоставянето на професионални услуги за деца със специални нужди и техните семейства, развиваме иновативни методи за терапия и стимулираме активното включване на семейството в терапевтичния процес. От своето създаване Карин дом работи активно и за създаването на ефективен модел за подкрепа на деца със специални нужди в общообразователните детски градини чрез обучителна дейност, споделяне на опита и добрата си практика със специалистите, пряко работещи с децата. Работим по политики за приобщаване и застъпничество, за създаване на подкрепяща образователна среда, разработваме материали за по-доброто взаимодействие и обучение на деца със специални нужди.

Вярваме че, партньорство ни с детските градини ще окаже своето влияние върху включването и приемането на децата със специални потребности, тяхното ефективно обучение и бъдещо образование.

Очакваме с  нетърпение и останалите срещи с детските градини и техните екипи!

За Фондация Кахане

Фондация Карл Кахане е създадена през 1991 от Карл Кахане като независима, частна, не политическа и не религиозна благотворителна организация. Той участва в сектора на гражданското общество и НПО в Европа, Турция, Близкия изток и Северна Африка. Мисията на фондация Kahane е да помогне на хората да създадат достойна и спокойна среда за живот за себе си и общността.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни