» Обучения по ключови компетентности за родители на деца със специални нужди
Contacts
Address

Sveti Nikola

P.O.Box 104, Varna 9010

Bulgaria

Telephone:

+359 52 302518

Обучения по ключови компетентности за родители на деца със специални нужди

14 January 2020

Стартира първият цикъл от обучения по ключови компетентности за родителите, включени в проект „Овластяване на семейства на деца с увреждания за справяне с предизвикателствата, свързани със социално включване и равноправен достъп до пазара на труда чрез обучения и мотивационна и психологическа подкрепа“.

Общата продължителност на обученията в първия цикъл ще бъде 3 месеца и половина, като родителите ще преминат през обучения по три ключови компетентности (“Умение за учене”, “Обществени и граждански компетентности” и “Инициативност и предприемачество”).

Придобиването на ключови компетентности ще създаде предпоставки за активно социално включване на родителите на деца със специални потребности, както и достъп до пълноправно, мотивирано и пълноценно участие на пазара на труда. Обученията ще повишат компетенциите на родителите и ще спомогнат те да развият и използват всичките си лични ресурси (умения, нагласи, знания и опит) за взимане на правилните решения и пълноценно личностно и професионално развитие. Ключовите компетентности ще дадат възможност на родителите да придобият съвкупност от знания и умения, които да им позволяват упражняването на професионална дейност в съответствие с изискванията на производството и заетостта. Придобиването на ключови компетентности ще създаде предпоставки за активно социално включване на родителите на деца с увреждания, както и достъп до пълноправно, мотивирано и пълноценно участие на пазара на труда.

Цикълът стартира с обучения. по които се включват дисциплини като “Стилове на учене“, “Кариерно развитие“, “Способности за общуване“ и други. Обученията водят специалисти на Карин дом - логопед, психолог, социален работник, които са част и от Център за професионално обучение Карин дом.

Пожелаваме успех на родителите, много нови знания, умения и увереност през Новата Година!

 

 

 

Международен архитектурен конкурс за нова сграда на Карин дом


Learn more

Подкрепи терапията на децата в Карин дом


Donate Now