» Invitation to a Training: Emotional Literacy in Children – How to Develop it
Contacts
Address

Sveti Nikola

P.O.Box 104, Varna 9010

Bulgaria

Telephone:

+359 52 302518

Invitation to a Training: Emotional Literacy in Children – How to Develop it

6 October 2020

Карин дом ви кани на обучение на тема

ЕМОЦИОНАЛНАТА ГРАМОТНОСТ ПРИ ДЕЦАТА – КАК ДА Я РАЗВИВАМЕ

Нова тема по МОН,
одобрена със
Заповед № РД09-1714 / 11.08.2020
на Министъра на образованието и науката

 

Кога: 19-20 ноември 2020г.

Форма на обучение: частично-присъствена.
19 ноември – онлайн в ZOOM от 14.00 до 17.00 часа.
20 ноември – присъствено на живо в Социалната чайна, ул. “Преслав” 53, гр. Варна от 9.30 до 16.00 часа

За кого: Това обучение е подходящо за учители, ресурсни учители, логопеди, физиотерапевти, ерготерапевти,психолози, асистенти, родители

Описание: Програмата разглежда емоционалното ограмотяване като основен елемент за постигане на добра емоционална интелигентност при децата и подрастващите. Емоционалната грамотност на децата и учениците е ефективен ресурс за безконфликтно разрешаване на спорове в детския колектив. Тя е добра основа за изграждане на осъзната, мотивирана и пълноценна личност в зряла възраст.
Програмата включва: теоретичен обзор на емоционалната интелигентност и емоционалната грамотност; обучение в практическо прилагане на игрови техники, методики и упражнения. Дава насоки за работа в индивидуална и групова учебна среда. Подходяща е за работещи с деца с типично развитие, както и с деца със специални нужди.

Обучители: Виргиния Василева – психолог, Димана Митева-Найденова – психолог

Продължителност: 16 часа

Начин на завършване: Удостоверение за преминатото обучение с 1 квалификационен кредит

 Такса за участие:

  • 76 лв. при ранно записване и плащане – преди 5 ноември
  • 76 лв./участник при група от 5 до 10 души (за по-големи групи по договаряне)
  • 96 лв. при плащане след 5 ноември

Възможност за надграждане: Участниците в уебинара на Карин дом, проведен на 29 май 2020г. по същата тема ще имат възможност да се включат само във втория ден, като заплатят такса от 40 лв. и получат Удостоверение с кредит.

Краен срок за записване и плащане: 16 ноември
Местата са ограничени предвид Covid-19 обстановката.

Таксата се превежда по банков път на следната банкова сметка:

Банка ДСК АД
Титуляр на сметка: Карин дом ЕООД
IBAN: BG37STSA93001528452286
BIC: STSABGSF

Основание за плащане: Обучение 19-20 ноември, име на участника (или име на организацията при повече участници)

Ако ви е необходима фактура за плащането, моля пишете на имейл astamova@karindom.org, като посочите темата, вашите данни за фактура и броя участници.

Можете да направите своята регистрация ТУК!

За контакти:
Магдалена Цонева – Специалист обучение и развитие
Телефон: 0878 302 517, е-mail: mtsoneva@karindom.org

 

 

 

 

Международен архитектурен конкурс за нова сграда на Карин дом


Learn more

Подкрепи терапията на децата в Карин дом


Donate Now