Contacts
Address

Sveti Nikola

P.O.Box 104, Varna 9010

Bulgaria

Telephone:

+359 52 302518

Създаване на подкрепяща образователна среда за деца със специални нужди в детските градини

Международна конференция | Вход свободен

Вижте материали от конференцията ТУК


Кога
25 септември
2015

Къде
Варна
Аулата на Икономически университет - Варна

Споделяне на опит и добри практики от Норвегия и България

Основна цел на конференцията е обмен и представяне на добри практики от България и Норвегия относно приобщаване на деца със специални нужди в детски градини.

Опитът на Карин дом показва, че колкото в по-ранна възраст децата със специални нужди са включени в общообразователната среда на детската ясла и градина, толкова по-лесно те се интегрират и изграждат социални взаимоотношения със своите връстници. Успешни практики от Варна и страната ще представят идеи и подходи на работа, които могат да се взаимстват от детските градини.

Гост-лекторът от Норвегия има професионален опит, натрупан в STATPED - организация с национален обхват в Норвегия, която подпомага местните региони в тяхната дейност по обучение на деца и възрастни със специални нужди. Чрез видео и казуси ще бъдат представени норвежката система на образование за децата със специални нужди и прилагането на семейно-ориентиран подход при работа с родителите.

В Норвегия т.нар. „специално“ образование е преминало през същите етапи на развитие, някои от които са познати и у нас – от сегрегация на децата в институции и специални училища през специални класове в общообразователни училища до включване в редовни занятия в общообразователни детски градини и училища и осигуряване на допълнителна подкрепа от ресурсни центрове (STATPED). В Норвегия децата със специални нужди имат право на обучение, което е специално адаптирано по отношение на съдържание, организация и структура на образователната програма.

По време на конференцията ще дискутираме идеи и предложения за промени относно подобряване на подкрепящата среда за деца със специални нужди в детските градини у нас.

Конференцията се организира с подкрепата на Община Варна и се финансира по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Конференцията се организира в партньорство с Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"

Акценти на конференцията

  • Споделяне и дискутиране на добри практики и опит от България и Норвегия
  • Представяне на семейно-ориентирания подход в езиково-речевото обучение
  • Музиката в действие

За кого е предназначена

  • педагози от общообразователни и специални детски градини и училища
  • родители
  • ресурсни учители
  • представители на образователни институции
  • специалисти работещи с деца

Регистрацията е отворена - вход свободен

Регистрацията приключи на 15 септември 2015. Благодарим Ви за проявения интерес!

Имате въпрос? Потърсете Мила Ангелова - mangelova@karindom.org - 0878 302 517

Място на провеждане

Конференцията ще се проведе в новата Аула на Икономически университет - Варна.

Аулата е изградена през 2011 година с амбицията да се утвърди като средище за научни форуми и културни събития във Варна. Намира се на по-малко от минута от Морската градина и плажовете на града.

Как да стигнете

От ЖП гара Варна - Автобус №20
От Автогара Варна - Автобус №148 и №409
От Катедрала - Автобус №14
Разписание на градски транспорт Варна

За въпроси и запитвания

Мила Ангелова - mangelova@karindom.org - 0878 302 517

Конференцията се организира по проект „Създаване на подкрепяща образователна среда за деца със специални нужди в детските градини”, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. - www.ngogrants.bg

Monica Ingemarsson

Monica Ingemarsson e по образование детски учител и логопед. Нейният професионален опит обхваща длъжности, като учител и логопед в Дания, Съветник по системата за образователна и психологична подкрепа на общинско ниво в Норвегия, Консултант към Норвежката система за подкрепа на образованието за деца със специални нужди, Ръководител на отдела за ранна интервенция в образованието за деца със специални нужди, Държавен старши съветник в STATPED, в момента е консултант на свободна практика.


Wenche Rognlid

Wenche Rognlid е по образование учител и специален педагог. Нейният професионален опит включва: учител в общообразователно училище, учител в училище за деца с поведенчески проблеми, Консултант към Норвежката система за подкрепа на образованието за деца със специални нужди – национално ниво, Държавен старши съветник в STATPED.


гл.ас. д-р Анна Трошева

гл.ас.д-р Анна Трошева-Асенова по образование е логопед и специален педагог - слухово-речев рехабилитатор. В докторската си дисертация разработва специална методика на обучението по писане при деца с детска церебрална парализа. Има дългогодишна практика в частния сектор като логопед и специален педагог. От 14 години е преподавател в катедрата по Специална педагогика и Логопедия на СУ "Св.Климент Охридски", Факултет по начална и предучилищна педагогика. Съавтор е на книгите "Как да подпомогнем детето с обучителни трудности в училище и в къщи" и "Приобщаване на детето с увреден слух в образователната среда".


Теменужка Тодорова

Теменужка Тодорова по образование е социален работник и логопед, сертифициран да прилага системата PECS при деца, първо ниво. Професионалният й опит преминава през Отдел „Закрила на детето“ към Дирекция социално подпомагане - Свищов, Център за обществена подкрепа, Център за социална интеграция и рехабилитация за пълнолетни лица с увреждания. През последните седем години ръководи екипа на Дневен център за деца с увреждания в гр. Свищов. Към настоящия момент е асоцииран обучител към обучителния екип на Фондация „Карин дом” по „Проект за социално включване“ на Министерство на труда и социалната политика.


Специалисти от екипа на Карин дом

Николета Йончева, логопед

Веселина Василева, директор Развитие

Виргиния Мъсарлиева, психолог

Тихомира Кючукова, специален педагог

Звезделина Атанасова, директор Обучителен и ресурсен център

Цветалина Йосифова, психолог

Женислава Сапунджиева, директор Услуги за деца и семейства


Доц. Юлия Моргунова

Доц. Юлия Моргунова е магистър по направление "Специално образование" с профил Приобщаващо образование към Московски социално-педагогически институт. Тя има квалификация, като "Педагог-дефектолог за работа с деца в предучилищна възраст с отклонения в развитието". Работи като старши преподавател и заместник декан на фактултета за корекционна педагогика и специална психология към Московски социално-педагогически институт. Научно-изследователската и дейност е посветена на използването на иновационни форми, съдържание и технологии при обучението и възпитанието на деца в предучилищна възраст с отклонения в психомоторното развитие.


Програма на конференцията

25 септември

08.30 – 09.00 Пресконференция
08.30 – 09.15 Регистрация
09.15 – 09.30 Официално откриване на конференцията - Н. Пр. г-жа Гюру Катарина Викьор, посланик на Кралство Норвегия и Мариана Николова, изпълнителен директор на Фондация „Карин дом“
09.30 – 11.10 ПАНЕЛ І: Взаимодействие на детски градини, услуги за деца и институции
09.30 – 9.50 Сътрудничество с детски градини – опитът на Карин дом. Николета Йончева, логопед и Веселина Василева, директор Развитие, Фондация „Карин дом“
09.50 – 10.20 Системата за ранна интервенция и образование за деца със специални нужди в Норвегия. Моника Ингемарсон, Норвегия
10.20 – 10.40 Опитът на ДЦДУ - Свищов и ЦДГ „Васил Левски" в приобщаването на дете със СОП. Теменужка Тодорова, Директор на ДЦДУ - Свищов
10.40 – 11.10 Дискусия – участват: презентаторите от панела и представители на Ресурсен център Варна, Агенция за социално развитие „Вижън“, Община Варна
11.10 – 11.40 Кафе-пауза
11.40 – 12.50 ПАНЕЛ ІІ: Специфични подходи при работа с деца със специални образователни потребности
11.40 – 12.00 Приложими подходи в детската градина – опитът на Карин дом. Виргиния Мъсарлиева, психолог и Тихомира Кючукова, специален педагог, Фондация „Карин дом“
12.00 – 12.15 Създаване на подкрепяща комуникативна, образователна, социална и игрова среда за детето с увреден слух в масовата детска градина. Гл. ас. д-р Анна Трошева, Софийски университет
12.15 – 12.45 Дискусия – участват: презентаторите и Звезделина Атанасова, директор Обучителен и ресурсен център, Фондация „Карин дом“
12.45 – 13.40 Обедна почивка
13:40 - 15:30 ПАНЕЛ ІІІ: Възможности за сътрудничество на родители и детски градини
13.40 – 14.00 Сътрудничество с родители. Цветалина Йосифова, психолог, Фондация „Карин дом“
14.00 – 14.30 Семейно-ориентирана мрежа за подкрепа на езиково-речевото обучение на детето. Моника Ингемарсон, Норвегия
14.30 – 15.00 Организация на семейното възпитание на деца с увреждания. Доц. Юлия Моргунова, Московски социално-педагогически институт
15.00 – 15.30 Дискусия – участват: презентаторите от панела и Женислава Сапунджиева, директор Услуги за деца и семейства, Фондация „Карин дом“
15.30 – 16.00 Кафе-пауза
16.00 – 16.30 Заключителна дискусия и представяне на предложения за промени, подпомагащи процеса на интеграция в детските градини

Модератор: Мариана Банчева, директор образователни политики към Институт за прогресивно образование


Кратки резюмета на темите


Семейно-ориентирана мрежа в езиково-речевото обучение

Моника Ингемарсон

В края на 1980те години в Швеция беше разработен модел на партньорство за ранна езикова интервенция. Моделът, създаден от проф. Ирене Йохансон, беше приложен на много места в цяла Скандинавия. Структурата и реализацията на модела са базирани на овластяването и партньорството. Социалната мрежа около детето и семейството се използва не само като система за подкрепа, но и като педагогическо средство. Моделът разглежда езиковото развитие като креативен процес през целия живот, който се случва като част от други дейности и се обуславя от социални, културни и исторически фактори. Детето управлява собственото си развитие, но значимите хора в живота му могат да осигурят ценна подкрепа и да подпомагат процесите като добри педагози в ежедневната среда на детето. Социалната мрежа прераства в целенасочена система за комуникация и решаване на проблеми, която цели развиване на знания и умения, важни за конкретното дете и семейство. Моделът съдържа следните ключови концепции: подкрепа, ориентирана към детето и семейството; ползи в краткосрочен и дългосрочен план; широк кръг участници и споделяне на отговорностите в сферата на ранната езикова интервенция. Оценките на модела показват ясно, че семействата се чувстват уверени и овластени. Разбира се, в приложението на модела все пак има вариации в ползите за семействата, които се дължат на демографски фактори, системите за социална подкрепа и различните видове специални потребности на децата.


Създаване на подкрепяща комуникативна, образователна, социална и игрова среда за детето с увреден среда в масовата детска градина

Д-р Анна Трошева

Докладът акцентира върху необходимостта от създаване на подкрепяща среда в масовата детска градина, която да отговори на специфичните потребности на детето с увреден слух. Така формираната среда е стимулираща за развитието и на чуващите деца, децата с нарушения на вниманието, хиперактивност, деца от аутистичния спектър, деца с комуникативни нарушения и позволява да се извърши преход от интеграция към включване. Подготовката на участниците (родители, учители, деца, непедагогически персонал), адаптирането на физическата среда и учителския подход са необходими условия за позитивно развитие на всички заинтересовани страни. Ще бъдат разгледани детайли от необходимото техническо и материално оборудване, оформление на дидактическите материали, комуникативни подходи при увреден слух, педагогически методи стимулиращи речевото, познавателното,игровото и социалното развитие, екипния подход в работата.


Основни правила за провеждане на дискусионните панели

Уважаеми участници,

Благодарим за Вашето заявено желание да участвате в конференцията! Имаме удоволствието да Ви запознаем с основните правила за провеждане на дискусиите по време на събитието.

Програмата предвижда три дискусионни панела. По време на презентациите всеки участник има възможност да задава въпросите си само в писмен вид (на листчета, получени при регистрацията). Въпросите се предават на най-близкостоящия организатор, който периодично ги предоставя на модератора. Целта на този вид дискусия е да се спести време от изказвания и да се предостави възможност на повече участници да зададат своите въпроси.

В края на конференцията е планирана заключителна дискусия, в рамките на която участниците в залата могат да направят своите изказвания.

Благодарим за разбирането!
Екипът на Карин дом