За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Обучителни пакети за специалисти – два уебинара на цената на един. Емоционалната интелигентност при децата и подкрепяща образователна среда

21 май 2020

Уважаеми колеги,

стартираме Обучителни онлайн Пакети 1+ за специалисти. Пакетът ще ви даде възможност да се включите в два уебинара на Карин дом на цената на един! Сума за плащане на пакета – 35лв.

Пакетът е подходящ за: учители от общообразователни детски градини и училища /начален курс/, Центрове за специална образователна подкрепа, специалисти работещи с деца със специални потребности.

Oнлайн пакетa включва темите:

“Емоционалната интелигентност при децата – как и кога да я развиваме”- 29.05 от 15 до 18.00.

Водещи: психолозите Виргиния Василева и Димана Митева

Документ: завършва със сертификат

Фокус на първия уебинар: Защо е важна емоционалната интелигентност? Как да я развиваме при децата? Кога и как да започнем? На тези въпроси ще се опитаме да дадем отговор в рамките на този уебинар. Разглеждаме темата за емоционалното ограмотяване при децата като основен елемент за постигане на добра емоционална интелигентност в зряла възраст. Емоционалната грамотност на децата и учениците е важна предпоставка за безконфликтно разрешаване на спорове в детския колектив и благоприятства спокойната обстановка за учене. Тя играе съществена роля в изграждането на осъзната, мотивирана и пълноценна личност.В рамките на уебинара ще представим основни теоретични постановки и практически идеи за работа в индивидуална и групова среда.

+ Безплатен уебинар: „Създаване на подкрепяща образователна среда за деца и ученици със специални нужди. Структуриране и визуализиране на средата”, на 05.06 от 10.00 до 13.00 с възможност за надграждане с присъствено обучение по МОН и получаване на удостоверение и квалификационни кредити. Програмата е одобрена от МОН със заповед № РД09-414 / 22.01.2017 на Министъра на образованието и науката.

Водещи: Звезделина Атанасова, магистър специална педагогика, логопедия и Андреас Андреу, кинезитерапевт. Безплатният уебинар е част от проект, финансиран от фондация Велукс.

Фокус на втори уебинар: По време на онлайн сесия ще разгледаме как добрите практики трябва да предлагат предизвикателна и приобщаваща среда за учене, така че включването (участието) в училище, в свободното време и в обществото като цяло, да бъде възможно за всички деца и ученици. Ще обсъдим как могат да се използват „обичайни“ неща, доколкото е възможно (обучителни материали, помощни технически средства, играчки, мебели и т.н.), както и какви помощни средства и адаптации са необходими в зависимост от потребностите на децата и учениците. Ще предложим идеи и материали за визуализация и структуриране на средата, ще поговорим за спецификата на индивидуалните работни места на децата със специални образователни потребности. Ще споделим казуси от практиката.

Направете своята регистрация ТУК!

Такса за участие: 35 лв.
Краен срок за записване и плащане: 27.05 Май 2020г.
Метод на провеждане: записалите се участници ще получат линкове за онлайн обученията в ZOOM за двата уебинара след заплащане на таксата от 35 лв.

Таксата се превежда по банков път на следната сметка в Банка ДСК АД, Титуляр на сметка: Карин дом ЕООД
IBAN: BG37STSA93001528452286
BIC: STSABGSF
Основание за плащане: Уебинар 29.05, име на участника (или име на организацията)
Ако ви е необходима фактура за плащането, моля пишете на имейл astamova@karindom.org, като посочите темата, вашите данни за фактура и броя участници.

За контакти:
Магдалена Цонева – Специалист обучение и развитие
Телефон: 0878 302 517
Имейл: mtsoneva@karindom.org
За всеки от уебинарите ще се получите линк за видео среща в ZOOM.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни