За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Марина Пейчева

Социален работник, Консултант ранно детско развитие в Център „Ранна интервенция“

Марина започва работа в Карин дом през 2008 г., а от 2010 г. е част от мобилния мултидисциплинарен екип към Услугата Ранна интервенция, посещаващ семействата в техните домове. Като социален консултант тя участва в изготвянето на първоначалната оценка на детето, информира родителите за техните права, оказва подкрепа и съдействие при взаимодействие с различни институции, както и при приема и адаптацията на децата в детски заведения. Професионалните интереси на Марина са свързани с прилагането на семейно- ориентирания подход и комплексната подкрепа за семейството и детето от най-ранната му възраст. „Родителите са най-големите застъпници за правата на децата си, те трябва да могат сами да взимат информирани решения, а не такива да им бъдат налагани отвън“.

Образование

  • Магистър по „Социални дейности“ - Великотърновси университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Велико Търново
  • Бакалавър по „Психология “ – Великотърновси университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Велико Търново