За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Ефективни модели за обучители в професионалното обучение при работа с деца със специални нужди и аутизъм

Карин дом въвежда и прилага нови и ефективни модели на работа с деца със специални нужди в България. Обучителният център на Карин дом предлага обучения за специалисти в тази област, учители, родители и студенти.

Нарастващият брой деца, диагностицирани с разстройства от аутистичния спектър, както и трудностите и спецификите на работа с деца със специални нужди, поражда необходимостта от актуализиране и надграждане на компетенциите на обучителите в тази област. Проектът цели повишаване качеството на професионално обучение чрез усвояването на ефективни модели на работа с деца с аутизъм и деца със специални нужди и обогатяването на обучителния опит на обучители от Карин дом.

Очакваните резултати са повишаване на знанията и уменията на шестима обучители като специалисти и преподаватели, които ще предадат своя опит на професионалисти, работещи с деца със специални нужди. Друг ключов резултат е изграждането на партньорство с водещата организация от Великобритания, която предоставя обучения и подкрепя деца със специални нужди.

Мобилностите се провеждат в партньорската организация Spring Common School, Великобритания, като в тях участват две групи от по трима обучители. Ползите ще бъдат разпространението на ефективни модели на работа в страната, което да допринесе за качеството на услугите и по-доброто развитие и социална интеграция на децата със специални нужди.

Период на изпълнение

юни 2013 - ноември 2014

Финансира се от

Център за развитие на човешките ресурси, Секторна програма „Леонардо да Винчи“, дейност Мобилност, Програма „Учене през целия живот“

Лице за контакт

Веселина Василева
vvassileva@karindom.org
телефон: 052 / 302 517

Новини