За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Фондация „Карин дом“ спечели награда на ЕИСК за гражданска солидарност за България

15 февруари 2021

Карин дом е сред 23-мата лауреати от ЕС и Обединеното кралство, които получиха наградата за изключителния си принос към борбата с COVID-19 и неговите катастрофални последици.

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) присъди Наградата за гражданска солидарност на българската фондация „Карин дом“ за нейния проект, предлагащ онлайн обучение за семейства на деца със специални нужди с цел предоставяне на подкрепа и мотивиране на родителите да продължат терапията на децата си у дома по време на пандемията от COVID-19.

ЕИСК – консултативен орган, който представлява европейското гражданско общество на равнище ЕС, избра фондация „Карин дом“ за най-добър български кандидат за наградата, като заяви, че нейният проект е забележителен пример за солидарност, тъй като фондацията бързо премина от пряк контакт при всички свои дейности към провеждането им онлайн, за да помогне на децата със специални образователни потребности и техните родители. Те са сред хората, които по време на COVID-19 се сблъскаха с повече предизвикателства, отколкото останалите.

„Карин дом“ беше обявен за един от 23-те лауреати по време на виртуална церемония по награждаването, организирана от ЕИСК на 15 февруари.  Победителите бяха избрани измежду общо 250 кандидатури, подадени от организации на гражданското общество, физически лица и частни дружества. Всички проекти имаха като движеща сила солидарността и демонстрираха творчески и ефективни начини за преодоляване на често огромните предизвикателства, породени от кризата. Всеки победител получи награда на стойност 10 000 EUR.

При връчването на наградите председателят на ЕИСК за комуникацията Килиан Лохан заяви:

„ЕИСК многократно подчертава, че солидарността и целенасочените съвместни действия са от ключово значение за преодоляване на една подобна пандемия. Единственият ефективен отговор на криза като тази пандемия е да се действа бързо, решително и съвместно. От това могат да бъдат извлечени поуки за справяне с други кризи, независимо дали са социални, икономически или екологични.
Гражданското общество е начело на всички действия за солидарност и без помощта му на терен цената за тази пандемия щеше да бъде много по-висока. Всички проекти, които получихме, са доказателство за безкористната ангажираност на гражданите и техните обединения, демонстриращ огромния принос на гражданското общество в тази борба. С тази награда изразяваме признанието си към хората и организациите, които оказват въздействие в тези безпрецедентни времена. Чест е да можем да я отпразнуваме заедно.“

Наградите бяха присъдени на победителите от 21 държави от Европейския съюз. Една награда беше връчена на проект с трансгранична насоченост и една на организация от Обединеното кралство, като жест, който да покаже, че ЕИСК желае да поддържа тесни връзки с гражданското общество в Обединеното кралство, въпреки че страната напусна ЕС.

ПОБЕДИТЕЛЯТ ОТ БЪЛГАРИЯ

4

Фондация „Карин дом“ получи наградата като една от кандидатурите, посветени на темата „Образователни услуги и информация за пандемията“. Темата включва проекти, предоставящи надеждни източници на новини и информация за COVID-19, както и такива, които осигуряват приемственост в образованието за учащи се от всички възрасти и гарантират на децата без достъп до оборудване и подкрепа у дома, че не са изоставени.

Тъй като училищата и детските градини в цяла Европа бяха принудени да затворят вратите си през пролетта на 2020 г., център „Карин дом“ бързо се мобилизира, за да гарантира, че децата няма да пропуснат терапия и консултации, които са от съществено значение за тяхното развитие. Карин дом също така помогна на родителите да придобият знания и увереност, за да работят с децата си вкъщи, като ги научи как да се справят с проблемното поведение, произтичащо от нарушените графици, как да говорят с децата по време на пандемия и към кого да се обърнат за по-нататъшна подкрепа.

5По време на проведената онлайн официална церемония, изпълнителният директор на Карин дом – Мая Донева благодари за наградата от името на целия екип и сподели, че е горда с това, което постигна Карин дом. Сподели, че като организация нашата основна цел и приоритет е да предоставим на децата и семействата качествена и навременна подкрепа. А наградата определи, както за целия екип, така и за всички деца и семейства, с които успяхме да преминем на дигитална комуникация и продължихме да работим въпреки всички трудности. Мая Донева добави, че е много горда от полученото признание и поздрави всички участници за постиженията и бързата реакция в условията на COVID-19, както и за предложените прекрасни инициативи. 

Други български кандидати, които се състезаваха за наградата на ЕИСК, също представиха висококачествени проекти. Така например инициативата на фондацията „Състрадание Алцхаймер България“ имаше за цел да предложи подкрепа на хора, живеещи с деменция, и техните семейства по време на пандемията, включително няколко кампании за набиране на средства за два конкретни дома за възрастни хора (за предлагане на музикална терапия), подкаст със студенти по журналистика и наръчник с добри практики.

ЕИСК изразява надежда, че наградата за гражданска солидарност ще повиши видимостта и осведомеността не само за отличените проекти, но и за много други творчески граждански инициативи, които се осъществяват в ЕС. „Днес аплодираме не само нашите 23-има победители. Сваляме шапка на цялото гражданско общество в Европа и на много от неговите организации, дружества и личности, които демонстрираха и продължават да демонстрират безпрецедентна солидарност, кураж и гражданска отговорност в тези трудни времена на изпитания“, каза г-н Лохан.

ЕИСК заяви, че проектите и инициативите, осъществявани от граждани и гражданското общество по много начини допълниха усилията, предприети от държавите членки за смекчаване на последиците от кризата, и дори ги предшестваха в някои области, като например производството на местно и регионално равнище на предпазни маски.

В сравнение с предложенията, получени за Наградата за гражданското общество през предходните години, ЕИСК отбеляза по-голям брой кандидатури от неформални или по-слабо утвърдени организации, което е ясен знак за местния дух. Така също имаше по-малко участници от някои държави, които бяха по-слабо засегнати по време на първата вълна на пандемията, или от държави с по-силни социални системи.

КРИТЕРИИ ЗА НАГРАДАТА

ЕИСК обяви наградата през юли 2020 г. на тема „Гражданското общество срещу COVID-19“, като съобщи, че тя ще бъде изключителна, еднократна награда, заменяща неговата традиционна Награда за гражданското общество. Целта беше да се отдаде почит на гражданското общество в Европа, което активно и безкористно участваше в прояви на солидарност още от първите дни на пандемията.
В конкурса право на участие имаха физически лица, организации на гражданското общество и дружества, чиито проекти трябваше да бъдат строго с нестопанска цел и не повече от 50 % публично финансирани. Те трябваше да бъдат пряко свързани с COVID-19, по-специално с цел борба с вируса или справяне с последиците от него.

Всяка година с престижната Награда на ЕИСК за гражданското общество се отличават организации на гражданското общество и/или отделни личности, чиито проекти изтъкват на преден план европейската идентичност и общите ценности в определена сфера на дейност. Тя се присъжда от 2006 г. насам.

ПЪЛЕН СПИСЪК НА НОСИТЕЛИТЕ НА НАГРАДАТА НА ЕИСК ЗА ГРАЖДАНСКА СОЛИДАРНОСТ ЗА 2020 г.

Церемония по награждаване 15.02.2021

Повечето проекти бяха насочени към уязвими групи или хора, които са най-силно засегнати от кризата, като възрастни или млади хора, деца, жени, малцинства, мигранти, бездомни, медицински персонал или служители и работодатели. Що се отнася до съдържанието на проектите, те бяха съсредоточени върху пет основни теми: доставки на храни и помощ за уязвими групи, медицинско оборудване, консултантски услуги, образователни услуги и информация за пандемията, и култура.

Европейският икономически и социален комитет ( ЕИСК) представлява различните икономически и социални участници в организираното гражданско общество. Той е консултативен институционален орган, създаден през 1957 г. с Римския договор. Консултативната функция на Европейския икономически и социален комитет позволява на неговите членове, а следователно и на организациите, които те представляват, да участват в процеса на вземане на решения в Европейския съюз.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни