За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

На 3 декември отбелязваме Международния ден на хората с увреждания

2 декември 2015

На 3 декември отбелязваме Международния ден на хората с увреждания. Това е ден за подкрепа на достойнството, правата и добруването на хората с увреждания. Повод е да се подпомогне дискусията за свободния им, независим живот и пълноправното им участие в обществото.

Ще ви запознаем с част от ежедневието на специалистите от Карин дом и за усилията, които полагат в грижите за децата със специални потребности. Нашите терапевти са високо квалифицирани и креативни. В Карин дом провеждаме обучения и семинари, разработваме информационни материали, стремим се да повишим информираността на обществото за децата със специални потребности. В Карин дом специалисти и родители работят в екип, защото заедно постигаме повече! Нашите терапевти споделят своите добри практики със студенти, стажанти, учители, специалисти и родители. Защото работата с деца със специални потребности е истинско предизвикателство и ние искаме да подпомогнем този процес в цялата страна!

„Вярвам, че светът е едно голямо семейство и трябва да си помагаме взаимно“
– Джет Ли

Разказ на Петя Вичева, логопед в Карин дом – гр. Варна

Фондация Карин дом предоставя качествени услуги за деца със специални потребности и техните семейства, с цел предотвратяване изоставането на деца в институции и развиване на потенциала им във всички области.

Карин дом е като втори дом за тези деца – средата наподобява домашната обстановка, където има кът за работа, за игра, за почивка. С детето работи екип от специалисти – логопед и психолог, физиотерапевт и логопед. Това е нашият ключ за успеха!

Работейки в екип, заедно съумяваме да удовлетворим потребностите на детето и семейството му в тяхната цялост и взаимосвързаност. Съвместната оценка, екипното изготвяне на индивидуална програма с конкретни и постижими цели и задачи, планирането и терапията, както и отчитането на напредъка на детето, са възможно най-правилни и ефективни. Чрез съвместната си работа допълваме своите наблюдения, знания и компетенции в отделните области на развитие, подкрепяме се и заедно вземаме възможно най-правилните решения за постигане на оптимален напредък в развитието на детето.

В центъра на екипа от специалисти e детето и неговото семейството. Каква е ролята на родителя по време на терапевтичните сесии и къде е през това време грижещият се за детето? Той е близо до него, в стаята и за нас е изключително важно неговото присъствие и участие, тъй като именно той е възрастният, който прекарва най-дълго време с детето си, най-добре го познава и е равнопоставен партньор на специалистите.

Всяко дете е индивидуално, уникално и има потенциал, който ние, специалистите от Карин дом и семейството му, даваме всичко от себе си, за да развием. Колкото по-рано родителите потърсят подкрепа от специалистите, толкова по-добри са резултатите. Екипът на „Ранна интервенция“ помага на най-малките и подава ръка на семействата, още на ниво родилен дом.

При първите посещения на семействата в Центъра, когато все още специалистите изграждат доверие с детето и възрастните, често грижещите се за него споделят: „С вас играе и работи, с нас не иска“. Ето защо в Карин дом, родителите присъстват по време на терапията, ние ги мотивираме да участват активно, а след това да продължат дейностите и у дома. Предаваме им нашия опит, работим с международно доказани методи и подходи, избираме най-подходящите за конкретното дете, подкрепяме възрастните как да ги прилагат правилно, планираме и изпълняваме заедно дейностите. Обсъждаме със семействата целите и задачите или иначе казано малките стъпки, по които да минем, за да стигнем до общата цел – подобряване на развитието на детето.

Децата учат най-бързо и запомнят по-лесно под формата на игра, в една непринудена обстановка. За нас е важно да разберем какви са интересите на детето, какво му харесва да прави, на какво обича да играе. Първо детето ни показва своята любима игра, после заедно играем на нея и след това му показваме, че и нашата игра е интересна.

Предоставяме възможност на семействата на децата да контактуват помежду си, да обменят своя родителски опит и да се подкрепят емоционално.

Организираме тържества, на който каним деца от масови детски градини. На тези празници, децата от масовите градини и нашите специални деца, правят всичко заедно – пеят, танцуват, рисуват, смеят се.

Нашите врати са отворени за семействата, за други специалисти, за Вас, които четете в момента… за всички.

Снимки: Карин дом

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни