За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

EASPD конференция в Австрия

4 юли 2011

Изпълнителният директор на Фондация Карин Дом, г-жа Мариана Николова участва на конференцията на EASPD – Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хората със специални нужди, в Линц, Австрия.

Наслова на конференцията, проведена на 30 юни и 1 юли 2011 беше „Какво като сме възрасни? Незавсим живот за възрастните хора със специални потребности.“

Събитието се проведе в сътрудничество с организацията Caritas – Caritas für Menschen mit Behinderungen Linz и срещна експерти със заинтересовани страни от цяла Европа, за да обсъдят възможността за независим живот и индивидуалната помощ в обществените услуги за възрастните хора със специални нужди.

Най-важна и ценна беше обмяната на опит и добри практики, споделени от участниците от целия континент.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни