За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Специалисти от Карин дом споделиха опит и успехите на програма Ранна интервенция на конференция в Молдова

28 април 2016

От 20 до 22 април Карин дом взе участие в конференция за обмяна на успешни практики в областта на ранната интервенция за деца от 0 до 3 години – „Да израснем заедно: от местни инициативи към национални стратегии за ранна детска интервенция“, организирана от EASPD (Европейска асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания), в Кишинев, Молдова. На форума повече от 200 делегати споделиха своите виждания за услугите по ранна интервенция, които организациите предлагат в различните страни в Европа. Беше представен „Zero project“ – проект, по който се събраха добри практики по Ранна Интервенция, където е публикувана и практиката на Карин дом.

В рамките на конференцията, специалистите от Карин дом водиха семинар, по време на който представиха въвеждането на семейно-ориентирания подход, опита по програма „Ранна интервенция“ и нейното разпространение. Веселина Василева (директор отдел „Развитие“) изнесе данни от оценката на програма “Ранна Интервенция” на Карин дом, информация за обученията и постигната устойчивост на тези услуги за най-малките.

Николета Йончева(логопед и обучител) представи група „Малки+“ и ползата за децата при използването на семейно-ориентирания подход. Идеята на групата е родителите, с помощта на специалиста, да се учат как да комуникират по-ефективно с детето, да го стимулират да инициира комуникация, за да могат да се чувстват по-уверено в ежедневието. С видео-материали и включване на участниците от семинара в казуси се представиха предимствата на съвместната работа на специалисти и родители при терапията на децата от аутистичния спектър.

Участниците на форума бяха и изключително впечатлени от обхвата на семейно-ориентирания подход, включването на семействата в групи за игра и родителска взаимопомощ, както и подкрепата на специалистите на Карин дом в ежедневието на детето и общуването с връстниците му. Добър отзив получи и разработеният от Карин дом софтуер, в който се събират и анализират данните на програма „Ранна интервенция“. От международните експерти беше отчетен положително факта, че в България също се адаптират от страна на Карин дом инструментите за скрининг „Въпросници по възрасти и етапи“ (ASQ-3 и ASQ-SE).

Участието на Карин дом беше високо оценено от организаторите и участниците. Интерес към работата ни и съвместни дейности проявиха организации от Португалия, Молдова, Испания, Австрия, Германия.

Забележителен е успеха на Молдова по посока гарантирането на устойчивост на услугите по ранна интервенция. Те са включили член в законодателството, според който държавата предоставя финансиране на тези услуги от Националната осигурителна система на страната. Колегите от Португалия споделиха модела на финансиране на ранната интервенция от държавния бюджет от трите министерства – на социалната политика, на здравеопазването и образованието. Това е един добър пример за отлична координация и синхрон в работата на институциите по посока финансирането на услугите по ранна интервенция, който дава отлични резултати и гарантира устойчивост.

Карин дом е член на EASPD

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни