За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Ранно детско развитие и подготовка за училище на деца със специални потребности от страната чрез интензивни седмични терапевтични пакети

Цел на проекта:

Проектът ще цели да предостави професионални услуги за деца на възраст 3-7 години от страната, които имат изоставане в развитието, атипично поведение, или социални и емоционални затруднения. Основната цел е да се предостави равен достъп до качествени терапевтични услуги за семейства от други населени места.
Ще бъдат предоставени 18 седмични интензивни терапевтични пакета на място в Карин дом за семейства от страната. Терапията ще бъде 5-дневна, индивидуална и разработена спрямо нуждите и потребностите на детето и семейството. Проектът ще обхване семейства от уязвими групи – с нисък доход, самотни родители, приемни семейства, семейства, живеещи в населени места, където има малко или никакви социални услуги за деца. Чрез подкрепа на семействата от други населени места, Карин дом ще подкрепя и местните специалисти, като те ще използват документи, оценки и експертизата на специалистите от Карин дом. Това ще им помогне да подобрят услугите в населеното място.

Дейности:

Програмата ще включва обследване, интензивна терапия и работа със семейството. Специалистите ще разработят индивидуална детайлна терапевтична програма за работа у дома. В зависимост от всеки индивидуален случай, ще бъдат включени специалисти –  физиотерапевт, психолог, логопед и социален работник. Специалистите ще решават каква терапия е подходяща за детето. Самата терапия може да включва индивидуална работа с рехабилитатор, логопед, терапия на трамплин, сензорни дейности, библиотека на играчките, здравна грижа, както и работа със семействата – консултации със социален работник и/или психолог и родителски групи за взаимопомощ и подкрепа/мотивационни тренинги.

Очаквани резултати:

Да бъдат подкрепени 18 деца и семейства от страната, както и да се насърчат родителите да развиват своя потенциал. Приоритетът на специалистите ни е всяко дете, независимо от неговите дефицити, да бъде включено в образователната система още от ранна предучилищна възраст. Програмата ще подкрепи включването на тези деца в детски градини и училища, което е съществена предпоставка за техния успешен преход и адаптация. Основното предимство и ползи на интензивната програма ще бъде това, че терапията ще се случва пред родителите и с тяхното участие – ще бъде приложен семейно-ориентираният подход. Родителите ще видят, че техните деца въпреки трудностите, имат уменията да се справят. Родителите ще придобият знания и умения да станат застъпници на децата си и тяхното право да се обучават наред с техните връстници. Чрез ранна подкрепа семействата ще станат по-уверени, че техните деца ще се справят с предизвикателствата в училище, ще бъдат приети и ще развиват техния потенциал така, както заслужават. Домашната програма, която ще бъде изготвяна от специалистите, ще съдържа насоки за семейството, които ще го подготвят за справяне с ежедневните нужди на детето и в семейна среда.
Програмата ще помогне на децата да развият двигателни, комуникативни и когнитивни умения, както и умения за самообслужване и социално и емоционално развитие.

Сдружение „Приятели на България“, Великобритания е първата благотворителна организация, която посвещава хуманитарна помощ на България, отговаряйки през 1991 г. на кризата във финансирането на болници и институционални домове за деца с увреждания и домове за изоставени деца.

 

Снимка: Карин дом

 

Период на изпълнение

Март- Декември 2019

Финансира се от

Сдружение Приятели на България

Лице за контакт

Дарина Райкова
draykova@karindom.org
телефон: +359 52 302 518

Новини