За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Добри практики за ранна интервенция за деца с умствени затруднения – фаза 2

Главна цел на проекта е осигуряване на качествени услуги на деца със специални нужди от най-ранна възраст и на техните семейства, за да се предотврати изоставянето им в институции и да се подпомогне успешното им включване в живота на общността.

Специфична цел е разпространяване на добри практики чрез осигуряване на обучение и консултации в техники за ранна интервенция за специалисти и родители на деца с умствени затруднения от цялата страна, придържайки се към международните стандарти.

Дейности:

  1. проучване на нуждите и интересите от обучение на организации, работещи с деца със специални нужди в регион Варна и други региони; дефиниране на целеви групи (специалисти, родители);
  2. обучения за специалистите от Карин Дом водени от международни и местни обучители и консултанти;
  3. обучения за терапевти и специалисти от различни региони в страната в терапевтични техники за ранна интервенция;
  4. подготовка, издаване и разпространяване на Ръководство за обучаващи.


Период на изпълнение

февруари 2009 - септември 2009

Финансира се от

Институт Отворено общество