За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Добри практики за ранна интервенция за деца с умствена изостаналост

Цели на проекта:

  • Придобиване на знания, свързани със следните техники за ранна интервенция: метод за алтернативна комуникация, TЕACCH и сензорна стимулация;
  • Обучение на обучаващи и последващи обучения на родители, НПО и общността в региона.

Етапи:

  1. 3 петдневни сесии, водени от международни консултанти по TEACCH, метод за алтернативна комуникация и метод за сензурна стимулация. Таргетна група – всички членове на екипа на Карин Дом.
  2. Обучение на обучаващи. Селекция от обучаващи / смесена група от терапевти от Карин Дом и родители. Подготовка за поредицата от обучения на неправителствени организации на родители в региона и провеждане на обученията.
  3. Провеждане на обученията по избраните техники на родители на деца, посещаващи Карин Дом и неправителствени организации на родители от Варна, Добрич и Шумен.


Период на изпълнение

март 2008 - септември 2008

Финансира се от

Институт Отворено общество