За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Дигиталните технологии в помощ на деца с аутизъм и интелектуални/обучителни затруднения

14 март 2017

От 22.02.2017 г. до 26.02.2017 г. в град Коня, Република Турция се проведе международна конференция на тема „Дигитални технологии в помощ на деца с аутизъм и интелектуални/ обучителни затруднения“.

Освен представителите на партньорските организации от Турция, Испания и Великобритания, в конференцията участваха 135 учители от Турция и 24 гости от България, Италия, Косово, Румъния и Словения. Участието на България бе представено от 8 специалисти от широк профил– информатици, училищни психолози и педагози, логопеди, социални и музейни работници. Карин дом беше представен от логопедът Петя Вичева.

Представени бяха добрите практики и интернет страници за работа с деца с аутизъм и интелектуални, образователни затруднения. Споделен беше международният опит на специалистите от различните държави по разглежданите проблеми. Обсъдиха се ценни практики в прилагането на дигитални технологии в обучението и подкрепата на децата. Един от дискутираните проблеми беше връзката между дете–семейство– институция. Придоби се изключително ценен опит за прилагане на съвременните технологии, както в образованието, така и в социализирането и интегрирането на младите хора в обществото.

Иновативен доклад на тема „Ролята на технологиите в помощ на деца с аутизъм и интелектуални/ обучителни затруднения“ представи д-р Херардо Харера от Университета във Валенсия, Испания, който предизвика широка дискусия по обсъжданите проблеми.

За по-мащабно приложение на иновациите, екипът по международния проект се ангажира от месец април 2017 г. да сведе до широк достъп резултатите, чрез публикуването им в образователния портал smart-asd.eu.

Конференцията е събитие по проект “Засилване на комуникацията и ученето, с таблети, смартфони и часовници, на ученици с разстройства от аутистичния спектър и/ или затруднения в ученето”. Бенефициенти на проекта са: Провинциален Директорат на националното образование в град Коня-Турция, Университета в град Бат– Великобритания и Университета в град Валенсия- Испания. Още осем университета, училища и центрове от Турция и Испания са асоциирани партньори на проекта, финансиран от Европейската комисия по програма „Еразъм +” КА2 – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики – стратегическо партньорство за училищно образование. Ръководител на българската група беше госпожа Шурелова – информатик и координатор по програма „Еразъм +”.

Както в работните, така също и в неформалните срещи се създадоха ценни професионални, социални контакти и връзки между специалистите, за прилагането на представените добри практики както в училищна, така и в семейна среда.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни