За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Десет неща, които всяко дете с аутизъм би искало да знаете – част I

3 ноември 2015

Аутизмът е загадка дори и за тези, които прекарват живота си около него. Ако всички имаме най-просто разбиране за това какво е аутизъм, това ще помогне на децата с нарушения от аутистичния спектър да израснат продуктивни и независими зрели хора.

През последните няколко години в страната ни се работи усилено в посока интеграция на деца със специални нужди в общообразователни детски заведения. Все по-често в детските градини се интегрират и деца с нарушения от аутистичния спектър.

Представяме ви десет неща, които всяко дете с аутизъм би искало да знаете:

Започваме с първите пет…

1. Аутизмът е изключително сложно разстройство в четири основни области: проблеми в сензорната преработка /сетивното възприятие/, забавяне и нарушение в езиково-говорното развитие, затруднения в уменията за социално общуване, както и проблеми със самочувствието на детето. И въпреки че тези четири елемента може да са общи за много деца, не забравяйте че аутизмът е спектърно разстройство: няма две (или десет или двадесет) деца с аутизъм, които да са напълно еднакви. Всяко дете ще бъде в различна точка от спектъра и всяко ще има уникални нужди.

2. Сензорната интеграция може да бъде най-трудния за разбиране аспект от аутизма, но той е може би най-важната част. Това означава, че обикновените гледки, звуци, миризми, вкусове и щрихи на ежедневието, които повечето хора дори да не забелязват, могат да бъдат направо болезнени за детето с нарушение от аутистичния спектър.

3. Част от симптомите са: склонност към усамотяване, невъзможност от осъществяване на контакт с друго дете, склонност към силна привързване към определен предмет, непрекъснато повтаряне на едни и същи фрази, избягване на контакт с очи, стрес при промяна на ежедневните действия и т.н. Заболяването протича различно при всяко едно дете – от лека проява на аутизъм до тежки форми.

4. Детето с нарушение от аутистичения спектър интерпретира езика много буквално. Идиомите, игрите на думи, езиковите нюанси, двусмислените изрази, неща, които уж се „подразбират“, метафорите, алюзиите и сарказмите са непонятни за него.

5. За детето с аутизъм е трудно да каже от какво се нуждае, не знае с какви думи да опише своите чувства. Може да е гладно, ядосано, уплашено или объркано, но точно в този момент тези думи са извън способностите му за изразяване. Бъдете бдителни и следете езика на тялото му като отдръпване, раздразнение или други сигнали, че нещо не е наред.

Очаквайте продължението!

Източници: Ellen Notbohm – ellennotbohm.com; Фондация Карин дом

Снимка: hicomm.bg

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни