За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Ден на отворените врати – Монтесори

22 февруари 2011

Като дългогодишна традиция в много страни по света в края на февруари и началото на март се провежда седмица на Монтесори образованието. Тази година за първи път Българска Монтесори Асоциация (БМА), съвместно с детските заведения и педагозите, работещи по тази система у нас, ще отпразнуват седмица на Монтесори образованието и в България. Във връзка с това са организирани много мероприятия, които да помогнат за популяризирането на Монтесори педагогиката в нашата страна.

Честването ще се проведе в трите града, където работят Монтесори центрове за деца от 1 до 6 години – Варна, Бургас и София.

От 9,30 до 12,30 часа на 28.02, понеделник, групите Монтесори в Център Карин Дом ще отворят врати, за да се представят и да споделят своето интерактивно образователно ежедневие с посетителите. Поканени са представители от масовите детски градини в Община Варна, където има деца, посещаващи Карин Дом.

Програмата предвижда посещение на групите Монтесори в центъра и филм, който представя Монтесори терапията в Карин Дом.

За Монтесори терапия в Карин Дом

Поради нагледния и достъпен начин на представяне, методът Монтесори е много подходящ за терапия на деца със специални нужди. С помощта на материалите и следвайки основните принципи на метода, се провежда Монтесори терапията в Карин Дом – децата се чувстват сигурни и защитени, защото се намират в една обстановка, в която има установени правила, които винаги се спазват – и от децата, и от възрастните.

Основният принцип на системата Монтесори е свободата и личният избор на детето. То само изгражда своето собствено „Аз“ и самостоятелно решава в кой етап от живота си, кой „прозорец“ за познания да отвори, и да направи възможно възприемането на определени умения и знания, а след това, като пълноценна личност да допринесе за развитието на обществото и околната среда.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни