За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Ден на Отворени врати в Карин Дом по програма Ранна интервенция

19 януари 2012

На 19 януари Карин дом обяви Ден на отворените врати, за да представи своя опит и резултати по програмата  «Ранна интервенция за предотвратяване изоставянето на деца с увреждания», която се изпълнява вече втора година. 

Карин дом посрещна представители на всички партньори по програмата – Община Варна, Отдела за закрила на детето, неонатологичните и родилни отделения към СБАГАЛ „Проф. Д-р Д. Стаматов” и МБАЛ „Св. Анна” и Сдружение „Цветно бъдеще”, което работи за подкрепа за кърмене. Гости на Деня на отворените врати бяха и представители на Държавната агенция за закрила на детето и Министерство на здравеопазването, както и представители на други институции и неправителствени организации. 

Гостите имаха възможност да разгледат Карин Дом и да видят терапевтичните сесии и използвани методики при работата с децата. След това беше представен филм за Програма Ранна интервенция, чиято основна част са домашните посещения.

В последващата дискусия бяха дадени конструктивни предложения за разширяване на програмата и бе дадена висока оценка на опита на Карин дом. Някои от изказаните мнения бяха: „С такава Програма Ранна интервенция ще можем да затворим входа към институциите” – Доника Колева, ръководител проект „Детство за всички”; „Дениституционализацията и ранната интервенция трябва да вървят заедно” – д-р Марков, директор Дирекция „Социални дейности и жилщна политика”; „Важно е, че се работи със семейството, децата да остават в семейството.” – г-жа Григорова, директор Дирекция Социално подпомагане – Варна; „Преди повече от 15 години Карин дом започна с игротека, а родителите стояха и не си говориха. Човек трябва да е оптимист. Много се радвам, че има такива резултати. Този опит трябва да се разпространява” – г-н Иван Станчов – създател на Фондация Карин дом. 

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни