За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Д. Фрейзър, доктор по ABA, обучава Карин Дом

17 юли 2012

В средата на юли 2012г в Карин дом гостува Даян Фрейзър, доктор по Приложен поведенчески анализ. Обучението на екипа на Карин дом с д-р Фрейзър премина през теоретична част с много видеоматериали и практически сесии с деца от центъра, по темата „Разбиране на поведението на деца от спектъра на Аутизма и форми и функции на проблемното поведение.” Акцентът в обучението беше върху постигане на основна комуникация  чрез стратегии за Приложен поведенчески анализ.

Обучението завърши с лекция  на  тема „Насърчаване на позитивно поведение при деца с нарушения от аутистичния спектър. Стратегии за родители и професионалисти.”, която Д-р Фрейзър представи пред специалисти и родители от цялата страна. В края на презентацията тя отговори на множеството зададени въпроси.

„Преподаването на алтернативно функционално поведение е действителната задача при управлението на поведението. Терапията се базира на функцията.”, сподели Д-р Фрейзър, „Целта на обучението за функционално общуване е да научи децата на поведения за общуване, които да заменят съществуващо неадаптивно поведение. ”

Мнение на родител:

На 14 юли във Варна с помощта на Карин дом, бе проведен семинар с д-р Даян Фрейзър, на който присъствах като майка на дете с аутизъм. Несъмнено нещата, които чух, видях и обсъждахме взаимно с д-р Фрейзър, ми бяха само от полза. С помощта на видеоматериали бяха онагледени много състояния на деца с аутизъм и тяхното поведение, също начинът, по който трябва да се работи с тях. Винаги, отивайки на такива събития, човек мисли, че знае достатъчно по темата, но подобни срещи все повече и повече дават яснота по темата. Хубаво би било все повече специалисти и родители, дори и от съседните градове на гр. Варна да проявяват по-голям интерес към проблемите на деца с аутизъм.

С благодарности към Карин дом и тяхната съпричастност към децата с проблеми.

От Ина Димова, гр. Добрич

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни