За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

От 2004 г. Карин дом започва въвеждане на система за езиково обучение PECS

12 юни 2020

Скъпи приятели,

в навечерието на 24-тия рожден ден на нашата организация, продължаваме с разкази за историята на Карин дом и постигнатото през годините. Ще ви разкажем още за успехите на екипа ни, за приемствеността и споделения опит, които ни правят знаещи и можещи професионалисти в терапията на децата.

През 2004г. в Карин дом стартира 20 месечен проект “Бъдеще за всички” за развиване на структурирана програма за работа с деца с комуникативни проблеми и по-специално деца с аутизъм, включваща алтернативни системи за комуникация с цел преодоляване на социалната изолация и подкрепа за успешна интеграция. В рамките на проекта обучителите на Карин дом работят с екипите на два дневни центъра и един дом за деца с психически проблеми, като ги подпомагат в цялостната работа с децата.

Провеждат се поредица от въвеждащи и надграждащи обучения за всички служители от тези организации. По време на проекта, практици от Великобритания споделят своя опит от практиката си в областта на допълващи и алтернативни системи за комуникация със специалистите от Карин дом. Често на организираните семинари са канени специалисти от цялата страна, преподаватели от университети, студенти, родители.

 

Убедени в необходимостта да се използват иновативни методи за стимулиране на общуването, терапевтите на Карин дом единодушно избират PECS (Picture Exchange Communication System – PECS).

Много скоро първият обучен за страната ни, сертифициран да преподава PECS на деца терапевт е именно от Карин дом – Звезделина Атанасова, завършва курс на PECS® и Pyramid Approach to Education® в Лондон. Успехите на децата, бързият напредък в комуникативните отношения са предпоставка за сериозна инвестиция в бъдещето – терапевтичният и обучителният екип да бъдат обучени да прилагат PECS и ABA. Нашите колеги участват през ноември 2014 год. в Философския Факултет на СУ „ Св.Кирил и Методий“ в гр. Скопие, Македония на първото обучение по PECS и ABA от оторизирани да провеждат обучения представители на PECS® и Pyramid Approach to Education®.

Елеана Логотети, София Кукура и Елени Скури от Република Гърция стават партньори на Карин дом и заедно с тях са проведени още две обучения за над 100 души от България през 2015г. и 2017г., като част от терапевтите на Карин дом преминават и супервизии.

Процесът по време на обученията е много интензивен и интерактивен, като всеки от участниците изпробва на практика получените знания. В края на обученията участниците получават сертификати за Basic Training на PECS от Pyramid Approach to Education® USA .

PECS е система за езиково обучение, която се използва за бързо развиване на комуникативни умения при лица с ограничена функционална реч. Системата е била успешна при деца, младежи и възрастни, които имат широк обхват комуникативни, когнитивни и физически затруднения. Тя е разработена през 1985г. от Лори Фрост, логопед и Андрю Бонди, психолог, като уникална допълваща/алтернативна система, която учи деца и възрастни с аутизъм и други комуникативни нарушения да инициират комуникация.

Разработена е въз основа на принципите на приложния поведенчески анализ и на книгата на Б. Ф. Скинър 1957, „Вербално поведение“. Учи на функционална комуникация и може да се използва при различни възрасти и увреждания. Използвана за пръв път в Програмата за аутизъм в Делауеър (САЩ), PECS получава световно признание за това, че се фокусира върху инициаторната компонента на комуникацията.

PECS не изисква твърде сложни или скъпи материали. Системата е създадена с мисъл за учителите, доставчиците на социални услуги и семействата, така че да може лесно да бъде прилагана на различни места. PECS насърчава комуникацията в социален контекст. PECS започва с обучаване на детето как да размени картинка за желан предмет с възрастния, който незабавно изпълнява молбата. Не се използват вербални подсказки, като така се постига незабавна инициатива и избягване на зависимостта от подсказки. Системата преминава през обучаване в разграничаване на символи, а после как да се подреждат символите, за да се конструира просто изречение. В най-напредналите фази, лицата се обучават да коментират и да отговарят на директни въпроси. Ако се преподава правилно, използването на PECS е доказано, че води до бързо придобиване на основни умения за общуване, помага за развитието на речта и често за намаляване на проблемите, свързани с управление на поведението.

Авторите на PECS дават много предложения как да се оценяват мотиваторите, да се преподават стратегии, да се намаляват подсказките и други въпроси. Окуражават ползващите PECS да създават среда, която повишава и насърчава комуникацията, като се създават много комуникативни възможности, както и да попълват набор от формуляри, регистриращи напредъка на всяко дете. PECS е още една възможност да дадем на децата увереност, самостоятелност, свобода и възможност за общуване по пътя към приобщаването.

Благодарим на всички за общите усилия, мечти и доверието в нашата работа вече 24 години!

Следете и останалите ни разкази от сайта и фейсбук страницата на Карин дом!

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни