За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Бъдеще за всички

Период на изпълнение: 2004 – 2006

Развиване на структурирана програма за работа с деца с комуникативни проблеми и по-специално деца с аутизъм, включваща алтернативни системи за комуникацияс с цел преодоляване на социалната изолация и подкрепа за успешна интеграция.

20-месечен обучителен проект, посредством който Карин Дом работи с екипите на два дневни центъра и един дом за деца с психически проблеми.