За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Водещ английски консултант по физотерапия гостува в Карин Дом

1 юли 2010

От 25 юни до 1 юли 2010 година на работно посещение в Карин Дом гостува консултантът ни от Великобритания Вивиан Уилямз. Г-жа Уилямз е сертифициран детски физиотерапевт, с дългогодишен опит в работата с деца от най-ранна възраст, прилагащ концепцията Бобат за терапия на деца с церебрална парализа и сходни неврологични състояния.

Концепцията Бобат представлява подход, възприемащ детето като цяло и обхваща всички аспекти на неговото сензорно-моторно, познавателно, социално и емоционално развитие.

Бобат концепцията е отворена, гъвкава и приспособима. Чрез терапията се анализират функционалните възможности на всяко дете в различни ситиуции от ежедневието. С прилагането на подходящи техники терапевтът предоставя на детето по-нормален сензорно-двигателен опит.

От голямо значение за подобряването качеството на живот на децата и постигането на пълния им потенциал е сътрудничеството с родителите. Те участват в терапевтичните сесии, където усвояват специфичните за тяхното дете начини на държане, носене, позициониране и как да ги прилагат по време на игра, хранене, тоалет и останалите рутинни дейности у дома. Това води до затвърждаване на по-нормални функционални умения и превръщане на ежедневието в терапия.

На горепосочените дати г-жа Вивиан Уилямз ще консултира деца с двигателни проблеми. Желаещите семейства могат да запишат час на телелефон: 052 302518. С предимство ще бъдат консултирани деца до 5-годишна възраст, които не са включени в терапевтичната програма на Карин Дом.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни