За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Карин дом в подкрепа на Община Бяла

28 септември 2023

В рамките на проект „Карин дом на колела“, финансиран от Фондация „Карл Кахане“, Карин дом стартира дейности в гр. Бяла. На 14 септември 2023 г. бе проведена успешна среща между представители на Карин дом и Община Бяла, на която бяха обсъдени и планирани посещенията на територията на общината, а до края на месец септември бяха осъществени две посещения от психолог, логопеди и рехабилитатори, които консултираха деца и техните семейства. Предстоят дейности по заявка и необходимост на семействата и специалистите от социалния и образователния сектор в града и други населени места.

Благодарим за топлото посрещане и готовността на Община Бяла в лицето на зам.-кмет Милена Катрева-Панайотова, соц. работник и психолог Мария Георгиева и соц. работник Павлина Николова-Георгиева да съдействат за организацията и провеждането на дейностите и информирането на местното население за предоставената възможност за подкрепа!

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни